10.05.2021 r. Spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich

10.05.2021 r. Spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”
w Warszawie odbyło się spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, który uzyskał większość w Sejmie RP, a teraz ważą się losy tuż przed głosowaniem w Senacie RP

W spotkaniu z ramienia Bezpartyjnych i Samorządowców uczestniczyli: Grzegorz Wysocki – wiceburmistrzem warszawskiej Ochoty, Mariusz Ambroziak – Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej; Dominik Łężak – rzecznik prasowy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej; dr Marek Woch – Sekretarz Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy. Z racji obowiązków służbowych Marszałek woj. Dolnośląskiego Cezary Przybylski nie był osobiście, ale patronował spotkaniu, jak również Prezydent Lubina Robert Raczyński i Marcin Maranda – Wiceprzewodniczący Bezpartyjnych i Samorządowców.

Dr Bartłomiej Wróblewski w oczekiwaniu na decyzję izby wyższej przedstawił swoją wizję funkcjonowania rzecznika w nadziei, że przyczyni się ona do przełamania partyjnego klinczu. Tym bardziej należy przyjąć z nadzieją, że jako kandydat na rzecznika zdecydował spotkać się ze środowiskiem bezpartyjnych samorządowców.

Kandydat wskazał, że zgodnie z art. 208 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. rzecznik „stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”. Ten przepis, sprecyzowany w ustawie o rzeczniku praw obywatelskich, powinien być rozumiany ściśle, to znaczy „trzymać się z dala od polityki”, jako przykład można podać deklarację, że dr Wróblewski jest stanowczo przeciwko „segregacji sanitarnej”, czyli podziału na zaszczepionych i niezaszczepionych.

Ponadto dr Wróblewski wskazał, że ważne dla Niego jest: (1) wsparcie najsłabszych, w tym niepełnosprawnych, chorych, dzieci, seniorów, borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, pracowników, zagrożonych upadłością, kobiet dyskryminowanych płacowo, emerytalnie czy w zakresie awansów, ale też ojców niemających kontaktu z dziećmi; (2) wolności i prawa rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, a także obronę (3) tradycyjnych wolności i praw, w tym życia, praw rodziny i rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wolności religijnej, a także (4) klasycznych liberalnych wolności, a wśród nich wolności słowa, zgromadzeń, zrzeszania się, prawa do prywatności, prawa własności, wolności działalności gospodarczej gwarantującej ochronę przed nadmierną ingerencją administracji państwowej, wolności wyboru i wykonywania zawodu, w tym nauczania na uczelniach wyższych i prowadzenia badań naukowych.

Do tego przedstawił wizję funkcjonowania instytucji rzecznika, gdzie zaproponował, aby zastępcy byli wybierani z grona obecnej opozycji parlamentarnej, jak również ze środowiska Bezpartyjnych i Samorządowców, gdzie w ramach obowiązków zastępca odpowiadałby za problematykę m.in. Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

This post was written by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


9 − jeden =