7 października 2022 r. I Lubelski Kongres Samorządowy pt. SAMORZĄD. TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ pod patronatem Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

w dniu 7 października 2022 r. (piątek – godz. 10.30-11.00 rejestracja  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffEp7xQoSHZAvcX_Y4iH7tWXql2QtvvDgaYK73-xzXE1sKqQ/viewform?fbclid=IwAR3hTb0cl7rQ2qhLgLfVPA3NwFci7LGiYqZsfpHzGsYpuNahZqC4hmEgu2w) w gminie Hanna (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, ul. Dworska 4), powiat włodawski, woj. lubelskie
we współpracy z Panią Grażyną Kowalik – Wójt Gminy Hanna; Panem Cezarym Przybylskim – Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego; Panem Robertem Raczyńskim – Prezydentem  Miasta Lubin; Panem Konradem Rytlem – Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezesem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej; Panem Tomaszem Możejko – Prezesem Lubuskiego Forum Samorządowego; zostanie zorganizowany I Lubelski Kongres Samorządowy
pt. SAMORZĄD. TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ pod patronatem Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

W trakcie Kongresu zostaną poruszone zagadnienia: Zdrowie, Sport, Polityka Społeczna; Oświata – propozycja zmian w Polsce; Rolnik, jako mikro, mały i średni przedsiębiorca; Jednostki Samorządu Terytorialnego w strukturze organizacyjnej państwa polskiego; Ochrona Środowiska – Bogactwo Przyrody; Cudze chwalicie, Swego nie znacie – dlaczego Hanna?

Biorąc pod uwagę powyższe, chciałbym w imieniu współorganizatorów, jak i swoim zaprosić Pana do udziału w Kongresie oraz zabranie głosu w trakcie Kongresu.

W sprawie potwierdzenia i wyjaśnień proszę o kontakt: m.woch4@wp.pl tel. 797 844 172.

 

Sekretarz Zarządu

Ogólnopolskiej Federacji
„Bezpartyjni i Samorządowcy”

Dr n. pr. Marek Woch

 

Bezpartyjni Samorządowcy to ruch społeczny, który powstał przed wyborami samorządowymi w 2014 r.[1]. W wyborach w 2018 r. komitet Bezpartyjni i Samorządowcy zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach, jako komitet niepartyjny, zyskując (jako jeden z 10 komitetów) miano ogólnopolskiego[2] i otrzymał ponad 5% poparcia, co przełożyło się na mandaty.

Bezpartyjni Samorządowcy zadeklarowali samodzielny start w wyborach parlamentarnych
w 2019 r. Przystąpili do wyborów jako KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, rejestrując listy do Sejmu w 19 z 41 okręgów wyborczych, a także 15 kandydatów do Senatu (na 100 okręgów)[3].

W ostatnim Sondażu IBS: jaki podział mandatów w Sejmiku Województwa Małopolskiego? Wskazano na wzrost poparcia o 4,36 p.p. odnotowaliby Bezpartyjni Samorządowcy (wyniosłoby 8,25%)[4].

Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy w 2020 r. połączyło siły z innymi bezpartyjnymi organizacjami[5], czego efektem jest zarejestrowana Ogólnopolska Federacja „Bezpartyjni
i Samorządowcy”. Na czele jej zarządu stanął Prezydent Miasta Lubin Pan Robert Raczyński. Wiceprzewodniczącym został Pan Marcin Maranda[6], Sekretarzem Pan Marek Woch[7],
a Skarbnikiem Pan Konrad Rytel[8].

 

 

[1] https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/o-bezpartyjnych/, dostęp: 7.08.2022 r.

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpartyjni_Samorz%C4%85dowcy, dostęp: 7.08.2022 r.

[3] https://www.rp.pl/polityka/art1200891-bezpartyjni-samorzadowcy-wystartuja-samodzielnie-w-wyborach-do-sejmu, dostęp: 7.08.2022 r.

[4] https://twojsacz.pl/sondaz-ibs-jaki-podzial-mandatow-w-sejmiku/?fbclid=IwAR2xtTWp7ikrzEFvnNxpzMzOHLJv6jiSSlnpe3VjsV_JM8p4k3ekkh7eNWg, dostęp: 7.08.2022 r.

[5] W jej komitecie założycielskim znalazły się stowarzyszenia: Lokalni (Marcina Marandy), Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (Konrada Rytela), Centrum Społecznej Demokracji (Marka Wocha) i Bezpartyjni Samorządowcy (Romana Kozłowskiego). Przewodniczącym został Robert Raczyński – Prezydent Lubina, Wiceprzewodniczącym Marcin Maranda, Sekretarzem Marek Woch, a Skarbnikiem Konrad Rytel. W kwietniu 2022 r. dołączyło Lubuskie Forum Samorządowe pod przewodnictwem Tomasza Możejki. Ostatnio została podjęta uchwała ws. woj. małopolskiego (Zbigniew Żyła) i łódzkiego (Radosław Gajda).

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/powstala-ogolnopolska-federacja-bezpartyjni-i-samorzadowcy,236900.html, dostęp: 7.08.2022 r.

[6] http://maranda.pl/, dostęp: 7.08.2022 r.

[7] http://woch.org.pl/marek-woch-nasz-lider-2/, dostęp: 7.08.2022 r.

[8] https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Rytel, dostęp: 7.08.2022 r.