WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Marianowi Woch w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Marianowi Woch w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

1591298161_0-15-20-zalacznik-10-wykaz-podpisow na 28 czerwca 2020

Read More »

LISTY DO PODPISÓW woj. lubelskie okręg nr 6 i 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

LISTY DO PODPISÓW woj. lubelskie okręg nr 6 i 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Lista poparcia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY Numer okręgu wyborczego 7

Lista poparcia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY Numer okręgu wyborczego 6

Read More »

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 26 maja 2019 r. Marek Woch kandydat nr 1 woj. lubelskie z listy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 26 maja 2019 r. Marek Woch kandydat nr 1 woj. lubelskie z listy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA  FAIR PLAY  BEZPARTYJNI  GWIAZDOWSKI

Lublin 30 marca 2019 r. osoby zaangażowane w Komitet Wyborczy Wyborców FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI https://polskafairplay.org/ zaproponowały abym http://woch.org.pl/marek-woch-nasz-lider-2/ został kandydatem do Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. z 1 miejsca w okręgu nr 8 woj. lubelskie.

Serdecznie dziękuję za zaufanie.

Read More »

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica zbliża się czas głosowania. 21 października 2018 r. będziemy wybierać 15 radnych i Wójta w Gminie Kąkolewnica.
Zacznę od serdecznych podziękowań za każdą rozmowę z Państwem, bardzo często w Państwa domach. Dziękuję również za cierpliwość, bo jak nigdy wcześniej zapanowała w Naszej Gminie pełna demokracja, która objawiła się licznymi komitetami zarówno partyjnymi, bezpartyjnym lub bezpartyjnymi, ale z konotacjami partyjnymi, co w konsekwencji powodowało liczne odwiedziny u Państwa poszczególnych przedstawicieli komitetów.

Wnioski:
Po raz kolejny wiele się od Państwa nauczyłem, za co serdecznie dziękuję.
Niestety obraz …

Read More »

Program wyborczy KWW Marka Woch do realizacji w kadencji 2018-2023

Program wyborczy KWW Marka Woch do realizacji w kadencji 2018-2023

Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadza zmiany m.in. dotyczące powoływania składu rady Funduszu.

W skład rady Funduszu wchodzić będzie dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w tym przedstawiciel organizacji pacjenkich, który będzie powoływany spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu …

Read More »

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

Transmisja 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=09E5FFED6C36F775C1257F95004073BF#

 

11.30-12.00 – Rejestracja

12.00 – Otwarcie konferencji

Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP

Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Prodziekan ds. Nauki Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Dr n. pr. Marek Woch – Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji

Program konferencji

 

12.10-13.00 Panel dyskusyjny – Moderator dr n. pr. Marek Woch

Miejsce podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Nierównoprawność podmiotów działalności leczniczej na etapie tworzenia prawa …

Read More »

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 11.02.2016

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 11.02.2016

Pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. Praw Pacjenta w dniu 11.02.2016. Sejm RP. Prowadzi Przewodniczący Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Ostrowski. Na spotkanie licznie stawiły organizacje pacjenckie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#81D36213E43BD928C1257F42003125E2

Read More »

Muzyczno – poetycki wernisaż wystawy grafik Jana Stępnia

Muzyczno – poetycki wernisaż wystawy grafik Jana Stępnia

Szanowni Państwo serdecznie zachęcam do zapoznania się
z twórczością p. Jana Stępnia –
polskiego rzeźbiarza, poety, pisarza, rysownika, bioterapeuty. Członka Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej.

https://www.facebook.com/PoezjaJanaStepnia?fref=ts
https://janstepien.wordpress.com/o-poecie/
http://www.galeriapiecowa.com.pl/

p. Andrzej Komorowski

p. Jadwiga Wiśniewska

p. Jan Stępień i p. Andrzej Komorowski

p. Joanna Jagiełło

Ludziki p. Jana

Read More »

Wyniki Wyborów KWW Centrum Społecznej Demokracji. 16.11.2014. Wyniki wagi lekkiej.

Wyniki Wyborów KWW Centrum Społecznej Demokracji. 16.11.2014. Wyniki wagi lekkiej.

Szanowni Państwo KWW Centrum Społecznej Demokracji, z ramienia którego startowaliśmy do rady sejmiku woj. mazowieckiego w wyborach samorządowych osiągnął 9251 głosów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w dniu 16 listopada 2014 r. Był to kolejny krok po majowych wyborach do europarlamentu. Następnym będą wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.  Dziękujmy bardzo za udzielenie tak dużego poparcia. 
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wojewodztwa/view/14

 

Read More »