Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 26 maja 2019 r. Marek Woch kandydat nr 1 woj. lubelskie z listy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 26 maja 2019 r. Marek Woch kandydat nr 1 woj. lubelskie z listy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA  FAIR PLAY  BEZPARTYJNI  GWIAZDOWSKI

Lublin 30 marca 2019 r. osoby zaangażowane w Komitet Wyborczy Wyborców FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI https://polskafairplay.org/ zaproponowały abym http://woch.org.pl/marek-woch-nasz-lider-2/ został kandydatem do Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. z 1 miejsca w okręgu nr 8 woj. lubelskie.

Serdecznie dziękuję za zaufanie.

Read More »

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica zbliża się czas głosowania. 21 października 2018 r. będziemy wybierać 15 radnych i Wójta w Gminie Kąkolewnica.
Zacznę od serdecznych podziękowań za każdą rozmowę z Państwem, bardzo często w Państwa domach. Dziękuję również za cierpliwość, bo jak nigdy wcześniej zapanowała w Naszej Gminie pełna demokracja, która objawiła się licznymi komitetami zarówno partyjnymi, bezpartyjnym lub bezpartyjnymi, ale z konotacjami partyjnymi, co w konsekwencji powodowało liczne odwiedziny u Państwa poszczególnych przedstawicieli komitetów.

Wnioski:
Po raz kolejny wiele się od Państwa nauczyłem, za co serdecznie dziękuję.
Niestety obraz …

Read More »

Program wyborczy KWW Marka Woch do realizacji w kadencji 2018-2023

Program wyborczy KWW Marka Woch do realizacji w kadencji 2018-2023

Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadza zmiany m.in. dotyczące powoływania składu rady Funduszu.

W skład rady Funduszu wchodzić będzie dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w tym przedstawiciel organizacji pacjenkich, który będzie powoływany spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu …

Read More »

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

Transmisja 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=09E5FFED6C36F775C1257F95004073BF#

 

11.30-12.00 – Rejestracja

12.00 – Otwarcie konferencji

Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP

Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Prodziekan ds. Nauki Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Dr n. pr. Marek Woch – Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji

Program konferencji

 

12.10-13.00 Panel dyskusyjny – Moderator dr n. pr. Marek Woch

Miejsce podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Nierównoprawność podmiotów działalności leczniczej na etapie tworzenia prawa …

Read More »

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 11.02.2016

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 11.02.2016

Pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. Praw Pacjenta w dniu 11.02.2016. Sejm RP. Prowadzi Przewodniczący Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Ostrowski. Na spotkanie licznie stawiły organizacje pacjenckie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#81D36213E43BD928C1257F42003125E2

Read More »

Muzyczno – poetycki wernisaż wystawy grafik Jana Stępnia

Muzyczno – poetycki wernisaż wystawy grafik Jana Stępnia

Szanowni Państwo serdecznie zachęcam do zapoznania się
z twórczością p. Jana Stępnia –
polskiego rzeźbiarza, poety, pisarza, rysownika, bioterapeuty. Członka Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej.

https://www.facebook.com/PoezjaJanaStepnia?fref=ts
https://janstepien.wordpress.com/o-poecie/
http://www.galeriapiecowa.com.pl/

p. Andrzej Komorowski

p. Jadwiga Wiśniewska

p. Jan Stępień i p. Andrzej Komorowski

p. Joanna Jagiełło

Ludziki p. Jana

Read More »

Wyniki Wyborów KWW Centrum Społecznej Demokracji. 16.11.2014. Wyniki wagi lekkiej.

Wyniki Wyborów KWW Centrum Społecznej Demokracji. 16.11.2014. Wyniki wagi lekkiej.

Szanowni Państwo KWW Centrum Społecznej Demokracji, z ramienia którego startowaliśmy do rady sejmiku woj. mazowieckiego w wyborach samorządowych osiągnął 9251 głosów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w dniu 16 listopada 2014 r. Był to kolejny krok po majowych wyborach do europarlamentu. Następnym będą wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.  Dziękujmy bardzo za udzielenie tak dużego poparcia. 
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wojewodztwa/view/14

 

Read More »

Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce – Marek Woch z: Ks. dr Arkadiuszem Nowakiem

Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce – Marek Woch z: Ks. dr Arkadiuszem Nowakiem

M. Woch, Szkolenie pn. „Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce” w ramach projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”. 10-11 października 2014 r. Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Miejsce: Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Warszawa.

http://www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=3791

Read More »

Kandydaci do Rady Gminy Kąkolewnica (lubelskie) Wybory 16 listopada 2014 r.

Kandydaci do Rady Gminy Kąkolewnica (lubelskie) Wybory 16 listopada 2014 r.

KWW Marka Wocha zarejestrował kandydatów do Rady Gminy Kąkolewnica w okręgach:

 

1. Maciej Dymek (35 l.) – nr 1 Brzozowica Duża: nr 1-86.

3. Piotr Pyzio (39 l.) – Polskowola.

6. Dorota Łuba (23 l.) – Grabowiec.

7. Jarosłw Matejek (24 l.) – Kąkolewnica: Rudnik 1-75 – nr nieparzyste i nr od 76 do końca, Wygnanka.

8. Marek Celiński (37 l.) – Kąkolewnica: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Długa, Jesionowa, Klonowa, Księdza Aleksandra Kornilaka
12, Lipowa, Lubelska 9-45-nr nieparzyste i od nr 46 do końca, Orzechowa, Parkowa, Północna nr parzyste 2-16, Różana, Sosnowa, …

Read More »