Dr Katarzyna Karaskiewicz

kasia

Katarzyna Karaskiewicz – dr nauk humanistycznych, historyk idei i kultury, antropolog kultury. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu historii idei, historii i filozofii oświecenia (szczególnie estetyki), filozofii języka, filozofii Stanisława Kostki Potockiego. Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Publikacje:

Katarzyna Karaskiewicz, Halina Poświatowska w zwierciadle swej kobiecości, Warszawa 2008.

Katarzyna Karaskiewicz, Początek języka – początek człowieczeństwa. Ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2009.

Katarzyna Karaskiewicz, Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy, Kraków 2011.

Katarzyna Karaskiewicz, „Logika dobrego smaku” – czyli sztuka prawdziwego sądzenia w Rozprawie o krytyce Stanisława Kostki Potockiego, Toruń 2012.

Znak, znaczenie, symbol. Mit i metafora w dyskursie filozoficznym. Wybrane teksty z filozofii języka, wstęp i wybór Katarzyna Karaskiewicz, Warszawa 2013.

Katarzyna Karaskiewicz, Krytyk jako figura złośliwego erudyty. Perspektywa filozoficzno-lingwistyczna polemiki Stanisława Kostki Potockiego z Andrzejem Trzcińskim, Toruń 2015.

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów. Współpracuje między innymi z „Dialogiem Edukacyjnym” i „Nową Krytyką”, na której łamach publikuje artykuły poświęcone filozofii Johanna Gottlieba Fichtego.

Prywatnie miłośniczka kotów, jogi, niemieckiej muzyki klasycznej i literatury pamiętnikarskiej.

Dr Katarzyna Karaskiewicz Konferencja „Nowe świadectwa – nowe znaczenia”

Dr Katarzyna Karaskiewicz Historia pewnej świątyni (Opatrznośći Bożej)