Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Wykaz skrótów…………………

Słowo wstępne…………………………

Rozdział I
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w systemie prawa stanowionego………

1.1. Wprowadzenie………
1.2. Kilka uwag o samorządzie terytorialnym……………………..
1.3. Wokół zagadnień legislacji lokalnej…………………………………
1.4. Decentralizacja, czyli brak hierarchicznego podporządkowania?……………..
1.5. O pojęciu systemu źródeł prawa……………………………
1.6. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego…………..
1.7. Podsumowanie…………………………………………

Rozdział II
Kształtowanie się instytucji prawa miejscowego samorządu terytorialnego w polskim porządku prawnym………………..

2.1. Wprowadzenie…………………………………………
2.2. U źródeł polskiej państwowości……………………
2.3. Słowo o polskiej myśli prawno – ustrojowej schyłku I Rzeczypospolitej
2.4. Lata dwudzieste, lata trzydzieste XX wieku ………………
2.5. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.6. W oczekiwaniu na Trzecią Republikę
2.7. Podsumowanie…………………………………………

Rozdział III
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego pod rządami Konstytucji RP z 1997 r.

3.1.Wprowadzenie………………….
3.2. Rodzaje aktów prawa miejscowego………………..
3.3. Podmioty stanowiące akty prawa miejscowego …………………………
3.4. Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego ……………………………
3.5. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego……………………
3.6. Kontrola aktów prawa miejscowego……
3.7. Podsumowanie…………………………..

Bibliografia…………………………
Wykaz aktów normatywnych………………………..
Wykaz orzecznictwa……………………….
Noty o autorachl

This post was written by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 9 = trzydzieści sześć