Małgorzata Smolińska

 

profil  m

Małgorzata Smolińska, urodziła się w 1982 r. w Warszawie. Tytuł magistra obroniła w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Prawa, Administracji i Integracji Europejskiej na kierunku Administracja Bezpieczeństwa Publicznego. Swoją wiedzę rozwijała w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie kryminalistyki w procesie karnym – studia podyplomowe.

Pasjonuje się kryminalistyką i w tym kierunku planuje swój dalszy rozwój naukowy. Jest wielbicielką zdrowego odżywiania i  miłośniczką teatru.

Gosia została Pełnomocnikiem okręgu wyborczego nr 19 w wyborach do Sejm RP w 2015 r.
(OKW Warszawa I), w skład którego wchodzi miasto na prawach powiatu: Warszawa.