Województwo świętokrzyskie

Pełnomocnik wojewódzki Katarzyna Romanowska tel. 500 117 264

Okręg wyborczy do Sejmu nr 33 (OKW Kielce) wchodzą powiaty: 

buski, jędrzejowski, kazimierski; kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, miasto na prawach powiatu: Kielce