OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

Konferencja  Sejm RP 12 maja 2016 druk

Transmisja 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=09E5FFED6C36F775C1257F95004073BF#

 

11.30-12.00 – Rejestracja

12.00 – Otwarcie konferencji

Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP

Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Prodziekan ds. Nauki Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Dr n. pr. Marek Woch – Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji


Program konferencji

 

12.10-13.00 Panel dyskusyjny – Moderator dr n. pr. Marek Woch

Miejsce podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Nierównoprawność podmiotów działalności leczniczej na etapie tworzenia prawa

Uczestnicy:

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia; Ministerstwa Rozwoju; Ministerstwa Cyfryzacji.

Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP

Dr n. med. Andrzej Gabryel – Med-Consulting Andrzej Gabryel Olsztyn

Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu Lux Med Sp. z o.o., Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Paweł Ossowski – ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

Marcin Połowniak – Dyrektor Departamentu Przychodni Medycznych – spółka Grupy NEUCA

Marek Ujejski – Eurokon sp z o. o.

 

13.00-13.10 Dr n. ekon. Ewelina Rabiej – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii. Funkcjonowanie niepublicznych podmiotów leczniczych w modelu Beveridge’a – w aspekcie
reformy polskiego systemu ochrony zdrowia

 

13.10-13.20 Szymon Chrostowski – Obywatele dla Zdrowia. Udział sektora prywatnego
w polskiej służbie zdrowia

 

13.20-13.30 Marcin Szulwiński – Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., Pracodawcy RP. Rola polskich prywatnych szpitali w poprawie dostępności do bezpłatnych usług medycznych

 

13.30-13.40 Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska – Politechnika Warszawska. Lokalne konflikty w związku z próbami prywatyzacji gminnych ośrodków zdrowia

 

13.40-13.50 Marek Tomków – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Rola państwa w ochronie rynków
strategicznych. Apteka – pacjent to nie klient

 

13.50-14.00 Rafał Momot – Fundacja Republikańska. Rynek farmaceutyczny w Polsce

 

14.00-14.10 Dr n. pr. Sebastian Sikorski – Politechnika Warszawska. Wybrane problemy dotyczące dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych

 

14.10-14.20 Roland Szymczykiewicz – Adwokat, Warszawa. Prywatne gabinety dentystyczne
w publicznej służbie zdrowia

 

14.20-14.30 Marzena Rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Rozwój systemów opieki medycznej i pozamedycznej nad osobami starszymi. Perspektywy rozwoju, nowe technologie, innowacje społeczne, źródła finansowania i formy współpracy
z publicznym partnerem

 

14.30-14.40 Dr n. med. Krzysztof Filip – Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Status pracownika w placówkach publicznych i niepublicznych

 

14.40-14.50 Maria Jasińska – radca prawny, Uniwersytet Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. Szpital, jako dłużnik lub wierzyciel – prawa i obowiązki. Ochrona wierzyciela poprzez instytucję prawną skargi pauliańskiej

 

14.50-15.00 Andrzej Maciejczyk – Centrum Innowacji OPTA-TECH. Diagnostyka, jako kluczowy element funkcjonowania podmiotów leczniczych

 

15.00 Podsumowanie konferencji

 

Rada Programowa

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Przewodnicząca, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

dr hab. Jacek Breczko – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr n. pr. Marek Woch – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji

dr n. med. Andrzej Gabryel – Med-Consulting Andrzej Gabryel Olsztyn

dr n. med. Krzysztof Filip – Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

dr n. pr. Marta Roma Tużnik – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr n. pr. Karol Kuźmicz – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Maria Ochman – Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

adw. Roland Szymczykiewicz – Warszawa

Lek. med. Piotr Kasztelowicz – Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpital Miejski, Chełmża

 

 

Komitet organizacyjny

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Przewodnicząca

dr n. pr. Marek Woch

dr n. pr. Marta Roma Tużnik

adw. Roland Szymczykiewicz

 

 

This post was written by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


osiem + 2 =