Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

klub-pacjenta

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadza zmiany m.in. dotyczące powoływania składu rady Funduszu.

W skład rady Funduszu wchodzić będzie dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w tym przedstawiciel organizacji pacjenkich, który będzie powoływany spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady.

W przypadku, gdy organizacje pacjenckie, nie wskażą kandydatów na członka rady Funduszu, mimo dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania członka tej rady na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę, kandydata wskaże właściwy wojewoda.

Rady oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia powołane przed dniem wejścia w życie przywołanej nowelizacji ustawy powinny funkcjonować do dnia powołania rady Funduszu przez właściwego wojewodę, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Różnica w dotychczasowym brzmieniu przepisów regulujących powoływanie członków rad Funduszu jest taka, że kompetencja dotychczas należały do ministra właściwego do spraw zdrowia. Po zmianie będzie, to uprawnienie właściwych wojewodów.

http://www.mpolska24.pl/post/13761/organizacje-pacjenckie-coraz-blizej-narodowego-funduszu-zdrowia-

This post was written by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 8 = zero