Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski


szymb

JANUSZ SZYMBORSKI, prof. dr hab. n. med., pediatra, absolwent AM we Wrocławiu. Poseł na Sejm (1985-1991), dyrektor Instytutu Matki i Dziecka (1996–2001), przewodniczący Rady ds. Zdrowia Matki i Dziecka przy Ministrze Zdrowia (1990–1991), pełnomocnik Minister Zdrowia F. Cegielskiej ds. nadzoru organizacyjno-merytorycznego w opiece nad matką i dzieckiem(2000-2001), doradca Rzecznika Praw Dziecka (2003–2007), pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. rodziny (2007–2010), wiceprzewodniczący Rady Normalizacyjnej przy PKN (2003–2011), członek Rządowej Rady Ludnościowej (od 2002) – wiceprzewodniczący zespołu RRL ds. opracowania Założeń polityki ludnościowej w Polsce (2004 i 2011). Od 2003 r. związany z Wszechnicą Polską, Szkołą Wyższą w Warszawie, kierownik Katedry Pedagogiki(2008-2012), kierownik Katedry Zdrowia Publicznego( od 2012), pełnomocnik rektora ds. nauk o zdrowiu. Współautor ok. 300 publikacji naukowych i 20 monografii, w tym biuletynu BRPO i GUS Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce (2008) oraz monografii Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa (RRL 2012). Kierownik projektów badawczych m.in.: części polskiej projektu UE Hansa-East INCO COPERNICUS Promowanie wzorcowej architektury dla otwartych systemów informatycznych w opiece zdrowotnej (1997–1998); Wczesne rozpoznawanie i leczenie mukowiscydozy (1998–2000) i programów polityki zdrowotnej państwa, w tym: Program badań przesiewowych noworodków w Polsce (2000−2001), Opracowanie zadań i zasad funkcjonowania nadzoru merytoryczno-organizacyjnego w opiece nad matką i dzieckiem i jego wdrożenie (2000−2001). Uczestnik: Cancer prevention and control academic course, Bethesda, USA (1995) i European training consortium in public health and health promotion Liverpool, UK (1999). Kierownik specjalizacji 37 pediatrów, promotor sześciu przewodów doktorskich oraz wielu prac magisterskich i licencjackich. Członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Uhonorowany m.in. Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, Odznaką Zasłużonemu − Polskie Towarzystwo Lekarskie, Złotą Honorową Odznaką Fundacji „Promocja Zdrowia”, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Działalność naukowa i dydaktyczna

 • Autor lub współautor ponad 300 oryginalnych publikacji naukowych oraz 25 monografii.
 • 1997-1998 – kierownik części polskiej Projektu Unii Europejskiej Hansa-East INCO COPERNICUS (zlecenie Ministerstwa Zdrowia) poświęconego promowaniu wzorcowej architektury dla otwartych systemów informatycznych w opiece zdrowotnej.
 • 1998-2000 – kierownik projektu badawczego zamawianego KBN PBZ-027-12 „Ogólnokrajowy informatyczny system monitorowania opieki zdrowotnej dla kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży”.
 • 1997-1999 – kierownik tematu   w ramach projektu zamawianego KBN PB2-038-08 pt. „Wpływ awarii w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce”.
 • 1999-2001 – kierownik tematów w ramach Strategicznego Programu Rządowego pt. „Program polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu w Polsce”.
 • 2000-2001 – kierownik Programu Polityki Zdrowotnej Państwa pt. „Wdrożenie ogólnokrajowego systemu telematycznego monitorowania opieki nad matką i dzieckiem”.
 • 2000-2001 – kierownik Programu Polityki Zdrowotnej Państwa pt. „Opracowanie zadań i zasad funkcjonowania nadzoru merytoryczno-organizacyjnego w opiece nad matką  i dzieckiem i jego wdrożenie”.
 • Promotor 6 przewodów doktorskich w AM we Wrocławiu, PZH w Warszawie i CMKP  w  Warszawie, 90 prac magisterskich pielęgniarek i licznych prac licencjackich w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku i Wszechnicy Polskiej, Szkole Wyższej w Warszawie.
 • Recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
 • Uczestnik  kursów i szkoleń naukowych w kraju i zagranicą, w tym: „Cancer prevention and control academic course” Bethesda, Maryland, USA lipiec-sierpień 1995 oraz „European training consortium in public health and health promotion” Liverpool, lipiec 1999r.
 • Zajęcia dydaktyczne w AM we Wrocławiu, PAM w Szczecinie, IMiD, Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej, Collegium Civitas.