Dlaczego nie ma jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących wymagania przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19

Dlaczego nie ma jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących wymagania przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19

Dlaczego nie ma jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących wymagania przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19

Zgodnie z art. 15 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Równocześnie Dział dziesiąty k.p. uszczegóławia kwestie z tym związane, regulując obowiązki pracodawcy i pracownika związane z kwestiami BHP. Art. 207 § 2 k.p. stwierdza, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający …

Read More »

Bezpartyjna Kandydatka Marzanna Kamola w wyborach na Wójta Gminy Puławy 20 czerwca 2021 r. uzyskuje drugi wynik (18,6 proc.)

Bezpartyjna Kandydatka Marzanna Kamola w wyborach na Wójta Gminy Puławy 20 czerwca 2021 r. uzyskuje drugi wynik (18,6 proc.)

Drodzy Państwo,

Bezpartyjna Kandydatka Marzanna Kamola w wyborach na Wójta Gminy Puławy 20 czerwca 2021 r. uzyskała drugi wynik (18,6 proc.) przy frekwencji 29,88%.
 2. miejsce to wielkie osiągnięcie. kandydatka stwierdziła: „Nie czuję się przegrana, lecz zmotywowana do jeszcze bardziej intensywnej działalności charytatywnej. Wierzę, że teraz, kiedy poznaliście mnie bliżej, zechcecie tak jak ja dzielić się dobrem w swoich małych społecznościach. Rozejrzyjcie się wokół, wszędzie można pomagać, a dobro zawsze wraca! Pamiętajcie, że razem możemy wszystko!”.

Ponadto Kamilowi Lewandowskiemu pogratulowała i życzy powodzenia w pełnieniu tej jakże znamienitej …

Read More »

Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzezińśki – skazany za rzekę Klikawkę

Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzezińśki – skazany za rzekę Klikawkę

Wójt Gminy Puławy woj. lubelskie 2010-2021 Krzysztof Brzezińśki – skazany za rzekę Klikawkę https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/rzeka-zalala-pola-prokuratura-oskarza-wojta,n,150109666.html

Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek skazania na karę grzywny za niedopełnienie obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w P.
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Puławach dnia uznał oskarżonego K. Brzezińskiego za winnego tego, że w dniu 30 maja 2014 r., będąc funkcjonariuszem publicznym – wójtem gminy Puławy, nie dopełnił ciążących na nim:

Z mocy art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 …

Read More »

10.05.2021 r. Spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich

10.05.2021 r. Spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”
w Warszawie odbyło się spotkanie z dr Bartłomiejem Wróblewskim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, który uzyskał większość w Sejmie RP, a teraz ważą się losy tuż przed głosowaniem w Senacie RP

W spotkaniu z ramienia Bezpartyjnych i Samorządowców uczestniczyli: Grzegorz Wysocki – wiceburmistrzem warszawskiej Ochoty, Mariusz Ambroziak – Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej; Dominik Łężak – rzecznik prasowy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej; dr Marek Woch – Sekretarz Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy. Z racji obowiązków służbowych Marszałek woj. …

Read More »

Maseczkoizm – czyli ideologia vs. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Maseczkoizm – czyli ideologia vs. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Dr n. pr. Marek Woch – Centrum Społecznej Demokracji

Maseczkoizm – czyli ideologia pojmowana, jako pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata ma być ważniejsza od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., gdzie wskazano, że:

Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 8.
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw …

Read More »

WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Marianowi Woch w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Marianowi Woch w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

1591298161_0-15-20-zalacznik-10-wykaz-podpisow na 28 czerwca 2020

Read More »

LISTY DO PODPISÓW woj. lubelskie okręg nr 6 i 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

LISTY DO PODPISÓW woj. lubelskie okręg nr 6 i 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Lista poparcia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY Numer okręgu wyborczego 7

Lista poparcia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY Numer okręgu wyborczego 6

Read More »

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 26 maja 2019 r. Marek Woch kandydat nr 1 woj. lubelskie z listy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 26 maja 2019 r. Marek Woch kandydat nr 1 woj. lubelskie z listy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA  FAIR PLAY  BEZPARTYJNI  GWIAZDOWSKI

Lublin 30 marca 2019 r. osoby zaangażowane w Komitet Wyborczy Wyborców FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI https://polskafairplay.org/ zaproponowały abym http://woch.org.pl/marek-woch-nasz-lider-2/ został kandydatem do Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. z 1 miejsca w okręgu nr 8 woj. lubelskie.

Serdecznie dziękuję za zaufanie.

Read More »

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica zbliża się czas głosowania. 21 października 2018 r. będziemy wybierać 15 radnych i Wójta w Gminie Kąkolewnica.
Zacznę od serdecznych podziękowań za każdą rozmowę z Państwem, bardzo często w Państwa domach. Dziękuję również za cierpliwość, bo jak nigdy wcześniej zapanowała w Naszej Gminie pełna demokracja, która objawiła się licznymi komitetami zarówno partyjnymi, bezpartyjnym lub bezpartyjnymi, ale z konotacjami partyjnymi, co w konsekwencji powodowało liczne odwiedziny u Państwa poszczególnych przedstawicieli komitetów.

Wnioski:
Po raz kolejny wiele się od Państwa nauczyłem, za co serdecznie dziękuję.
Niestety obraz …

Read More »

Program wyborczy KWW Marka Woch do realizacji w kadencji 2018-2023

Program wyborczy KWW Marka Woch do realizacji w kadencji 2018-2023