Kancelaria Prezydenta RP Kongres MSP 2016 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

kongres

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,250,nalezy-uwolnic-narodowy-potencjal-kreatywnosci-i-przedsiebiorczosci.html

kongres2

http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,istnieje-koniecznosc-ochrony-sektora-msp,page,1,article,1164.html

kongres 3

kongres 1

Warszawa, 15 czerwca 2016 roku

INFORMACJA PRASOWA: Istnieje konieczność ochrony sektora MSP. Ustawy należy oceniać pod kątem skutków dla sektora MSP
Widzę konieczność ochrony sektora MSP. Powinna być egzekwowana przez Państwo. Będę starał się pomagać małym i średnim przedsiębiorcom oraz promować wszystkie przejawy działalności gospodarczej. Działania Państwa w tym kierunku powinny być oceniane pod względem skutków wprowadzonych regulacji – powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na Kongresie Organizacji MSP zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, pracodawcy, eksperci, przedstawiciele rządu i samorządów. Główne tematy poruszone w trakcie Kongresu to rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce narodowej, warunki prowadzenia firm oraz bariery, przed którymi wciąż stają polscy przedsiębiorcy. Podczas Kongresu Organizacji MSP przedstawione zostały raporty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: „Sektor MSP w Polsce 2016”, „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016” oraz wyniki badań Maison & Partners, poświęcone barierom prowadzenia działalności firm w Polsce.

Według raportu ZPP i uwzględnionych w nim danych GUS niemal wszystkie przedsiębiorstwa działające w Polsce to podmioty z sektora MSP. W 2014 roku w Polsce prowadziło działalność gospodarczą 1,84 miliona przedsiębiorstw finansowych. Przedsiębiorstwa z sektora MSP stanowią ogromną większość z nich, bo aż 99,8%. 96,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa. 3,2% przedsiębiorstw w Polsce to przedsiębiorstwa małe, 0,8% stanowią średnie przedsiębiorstwa, a duże firmy to 0,2% polskich przedsiębiorstw. Co druga złotówka polskiego krajowego brutto pochodzi z działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla porównania, duże podmioty mają o połowę mniejszy udział w tworzeniu PKB.  „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Ich dominująca pozycja w Polsce wynika z udziału w PKB oraz ilości zatrudnianych osób. Mimo to, przepisy prawa projektowane są z myślą o dużych podmiotach. – powiedział Mariusz Pawlak, Główny Ekonomista ZPP. – Rekomendujemy zmiany polityki państwa wobec sektora MSP. Projekty nowych regulacji prawnych w sprawach gospodarczych i podatkowych powinny być rozpatrywane w szczególności pod kątem ich wpływu na sektor MSP”.

Badanie przeprowadzone przez Maison & Partners dowodzi, że głównymi barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce są niejasne i skomplikowane prawo oraz nadmierna jego ilość; zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy (ze szczególnym uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne); zbyt dokuczliwe wymogi administracyjne i długi czas postępowania przed sądami. 97% ankietowanych uznało, że niejasne przepisy prawa są „zdecydowanie ważną” albo „raczej ważną” barierą w rozwoju przedsiębiorstw. Według raportu Global Competitiveness 2015 – 2016, przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, poziom skomplikowania polskiego prawa podatkowego stanowi najbardziej problematyczny czynnik dla prowadzenia biznesu w Polsce. Poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego ma swoje odzwierciedlenie w corocznym raporcie Paying Taxes, przygotowywanym przez PwC oraz Bank Światowy. Polski system podatkowy został w edycji na rok 2016 oceniony jako 58 na świecie, za systemami takich państw jak Azerbejdżan, Zambia, Kazachstan, Gwatemala, czy Vanuatu.

W swoich Raportach Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił kluczowe rekomendacje w ramach polepszenia warunków prowadzenia firm:

  • Należy uprościć prawo gospodarcze, zbliżając je możliwie blisko do kształtu tzw. ustawy Wilczka z roku 1988.
  • Należy zdecydowanie uprościć prawo podatkowe i poprawić jego jakość – przepisy powinny być zrozumiałe dla przeciętnego obywatela i nowelizowane na tyle rzadko, by był on w stanie zapoznać się ze wszystkimi zmianami, bez konieczności poświęcania wielu godzin na lekturę nowych wersji ustaw.
  • Trzeba obniżyć pozapłacowe koszty pracy, ponieważ obciążenie obywateli składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne jest w tej chwili jednym z najwyższych w OECD – a polskiego społeczeństwa nie stać na oddawanie 50 proc. pensji brutto państwu.
  • Sektor MSP powinien być realnie zidentyfikowany przez ustawodawcę jako kluczowy
    z punktu widzenia polskiej gospodarki.
  • Przepisy prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego powinny uwzględniać specyfikę funkcjonowania i ograniczony zakres możliwości przedsiębiorców z sektora MSP – obowiązki nakładane na najmniejsze podmioty powinny być mniej dokuczliwe i kosztowne.
  • Zmianie musi ulec proces legislacji – trzeba powstrzymać lawinowy wzrost liczby nowych aktów prawnych. Żaden przedsiębiorca nie ma czasu, żeby ponad trzy dziennie poświęcać na lekturę przepisów, a znacznej części – szczególnie mikroprzedsiębiorców – nie stać na stałą, profesjonalną obsługę prawną.

Ustawy pisze się zwracając uwagę na 4000 dużych firm w Polsce, tymczasem 1,7 mln firm z sektora MSP musi je przestrzegać, co często jest nierealne – powiedział Cezary Kaźmierczak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. I dodał – Rząd rozmawia z nami z dobrej woli – z mocy prawa musi rozmawiać z organizacjami korporacji. Mając na uwadze przyszłość polskiego sektora MSP powinniśmy doprowadzić do tego, żeby został osadzony prawnie w systemie. Dążymy do stworzenia silnej i wiarygodnej organizacji parasolowej reprezentującej  interesy wszystkich przedsiębiorców. Bez niej nic nie osiągniemy.

Więcej informacji na temat Kongresu MSP i Raportu udziela:

Elżbieta Marchwińska
E-mail :e.marchwinska@zpp.net.pl
Tel :: 504 287 817

 

Serdecznie Pozdrawiam,

Cezary Kaźmierczak
Prezes

Zwiazek Przedsiebiorców i Pracodawców

Nowy Świat 33

00-029, Warszawa

t: 22-826-08-31, m: 504-212-564

www.zpp.net.pl