KWW Społecznej Demokracji

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. przyjęto zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji, w celu zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.