Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce

senta red nauk.

Redakcja naukowa: Piotr Zientarski, Anna Gołębiowska, Marek Woch

instytucje kontroli i nadzoru...1_poprawiona

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Marek Jacek Chmaj, Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. nadzw. UZ

Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce