Informacje o KWW Marka Wocha

Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.

Nazwa komitetu: Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha

Skrót nazwy: KWW Marka Wocha

Data zgłoszenia: 12 marca 2014 r. ZPOW – 940 – 18/14

Współpracownicy KWW Marka Wocha 

Koordynator ds. obsługi prawnej: adw. Katarzyna Wolska

Koordynator ds. organizacyjnych: Jacek Ludwiczak

Koordynator ds. informacyjnych: Radosław Żydok (www.zydok.com)

Koordynator ds. prac programowych: Paweł Szufliński

Wybory na Wójta Gminy Kąkolewnica 16 listopada 2014 r.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. przyjęto zawiadomienie dokonane przez pełnomocnika wyborczego, o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha.

Wybory do Rady Sejmiku mazowieckiego 16 listopada 2014 r.

Nazwa komitetu: Komitet Wyborczy Wyborców Centrum Społecznej Demokracji

Skrót nazwy: KWW Centrum Społecznej Demokracji

Pełnomocnik wyborczy: Krzysztof Piotr Piętka

Pełnomocnik finansowy: Magdalena ANČEVSKIS 

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. przyjęto zawiadomienie
o utworzeniu komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji,
w celu zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pełnomocnik wyborczy: Marek Marian Woch

Pełnomocnik finansowy: Ewelina Bałdyga

 

Anče

vskis