Komisja rewizyjna

Jan Rutkowski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Maleszewski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Paweł Adamczyk  Sekretarz Komisji Rewizyjnej