Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL

Bez nazwy-2 (1)

SPIS TREŚCI

Marek Woch

Od Wydawcy

 Wiesław Czyżowicz

Wstęp

 Marta Roma Tużnik

Izby i Urzędy Celne w systemie organów administracji skarbowej – zagadnienia wybrane

 Piotr Czyżewski

Cele w Służbie Celnej – dziś>jutro>pojutrze

 Roland Szymczykiewicz

Status prawny funkcjonariusza celnego

Maria Mrugała

Komparatystyka statusu funkcjonariuszy służb mundurowych

Konrad Raczkowski

Kierunki modernizacji polskiej administracji celnej w XXI wieku

Marek Lewandowski

Wartościowanie stanowisk pracy w Służbie Celnej

Sławomir Siwy

Zarządzanie w Służbie Celnej, wpływ na funkcjonowanie formacji

Mirosław Mrówka

Zarządzanie przez cele w Służbie Celnej

Ewa Gwardzińska

Zharmonizowany System Europejskich Kompetencji Celnych

 Andrzej Halicki

Zarządzanie wiekiem w Służbie Celnej

 Wiesław Czyżowicz

Uwagi końcowe

 ANEKS

Część wstępna wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r. Związku Zawodowego Celnicy PL inicjującego sprawę w Trybunale Konstytucyjnym.

Część wstępna wniosku z dnia 30 sierpnia 2013 r. Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” inicjującego sprawę w Trybunale Konstytucyjnym.

Pismo procesowe Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 19.02.2015 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. Sygn. K 39/13.

Summary

 Noty o autorach

 

 

Szanowni Państwo trawa akcja zbierania podpisów przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL, którego pełnomocnikiem jest Pan Sławomir SIWY.

Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o przyjęto zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjne go, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

 

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ    Nysa, dnia 12.06.2015r.

 APEL

 Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z siedzibą w Nysie adres: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50.

Zwraca się z APELEM o nasilenie zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

Ustawowy termin przekazania min.100.000 podpisów do Marszałka Sejmu mija
29 sierpnia 2015 r.

Prosimy zatem o przekazywanie zebranych podpisów do siedziby Komitetu lub osób funkcyjnych z ZZ Celnicy PL w Waszych lokalizacjach najpóźniej w terminie do dnia 21 sierpnia 2015r. Pomimo – zdawać by się mogło – sporej ilości czasu, Komitet sugeruje, by z uwagi na zbliżający się okres urlopów letnich, wzmóc aktywność w zbieraniu podpisów w ciągu najbliższego miesiąca.

Akcja polega na tym, że każdy Funkcjonariusz Służby Celnej, oprócz złożenia własnego podpisu, zbiera możliwie jak najwięcej podpisów indywidualnie wśród swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, otoczenia Służby Celnej, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, innych grup zawodowych, itd.

Złożenie obywatelskiego projektu wzmacnia poparcie społeczne dla zmian oraz daje nam gwarancję kontynuacji prac nad tym projektem, także przez nowy Parlament.

PEŁNOMOCNIK KOMITETU SŁAWOMIR SIWY

Zapraszamy na stronę gdzie przedstawiamy bieżące informacje oraz
licznik zebranych podpisów.

http://www.komitet.celnicy.pl/