mec. Elżbieta Pałka

mec. Elżbieta Pałka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, członek OIRP w Lublinie(nr Lb 768), w prowadzonej Kancelarii zapewnia wszystkim Klientom profesjonalną obsługę prawną opartą o doświadczenie zawodowe w prowadzeniu skomplikowanych spraw w sądach powszechnych, przed Sądem Najwyższym oraz w sądach administracyjnych, a także w prowadzeniu negocjacji w celu ugodowego rozwiązywania powstałych sporów. Takim działaniem zakończył się m.in. udział w negocjacjach i precedensowym podpisaniu ugody sądowej z Rodziną Zamoyskich, dotyczącej przekazania pałacu w Kozłówce wraz z nieruchomością dla Muzeum. więcej (zdjęcia)

Przed podjęciem indywidualnej praktyki w Kancelarii, swoją wiedzę z zakresu prawa ugruntowała podczas pracyna stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego i Prawa Autorskiego w Ministerstwie Kultury, radcy prawnegow Ministerstwie Sportu oraz pełnomocnika ds. reformy administracyjnej kraju, a także na stanowisku naczelnika  Wydziału Prawnego i radcy prawnego w urzędach jednostek samorządowych różnych szczebli, a także podczas wykonywania zadań eksperta w Komisjach i Zespołach ds. uwłaszczeń, nieruchomości i przekształceń własnościowych oraz jako wiceprzewodnicząca resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej przy Ministrze Kultury.

Kancelaria Radcy Prawnego – Elżbieta Pałka
Lublinie, ul. Milenijna 6 lok. 28, 20-884 Lublin
Warszawie, ul. Saska 48A lok. 71, 03-914 Warszawa

 Elżbieta Pałka, tel. 512  518  384, epalka.kancelaria@gmail.com

Marek Woch, tel. 693 532 176, m.woch4@wp.pl

Szerzej zob. http://www.epalkakancelaria.pl/wspo-praca.html