Dr Piotr Możyłowski – Rada programowa

możydłowski

Piotr Możyłowski – doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik urzędu skarbowego, w którym zajmował się kontrolą podatkową oraz egzekucją administracyjną. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych małych i średnich przedsiębiorstw. Jest wykładowcą akademickim i właścicielem Kancelarii Doradztwa Gospodarczego obsługującej podmioty gospodarcze. Ponadto pełni funkcję Prezesa zarządu Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy. Autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny podatków i postępowania egzekucyjnego, które ukazały się w Polsce jak i za granicą (Wykaz publikacji i konferencji dr Piotr Możyłowski). Jest współautorem publikacji „Wzory pism w postępowaniu egzekucyjnym w administracji” oraz red. naukowym monografii „Zarządzanie należnościami w sektorze przedsiębiorstw MŚP w dobie kryzysu gospodarczego”.