Halina Roszkowska – Filip

Halina Roszkowska – Filip

Halina Roszkowska – Filip, lat 57, warszawianka, z zawodu menedżer. Fundator
i współzałożyciel Fundacji „Poligon Możliwości” oraz Polskiego Towarzystwa Marketingu Medycznego. Pracowała w zespole tworzącym strukturę Mazowieckiej Kasy Chorych, gdzie zajmowała się skargami i wnioskami pacjentów. Następnie powołana została na funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Warszawy i Mazowsza. Przez 4 lata pełniła funkcję przewodnika po systemie ubezpieczeń i strażnika praw wynikających z karty praw pacjenta i Konstytucji RP. Wspierała osoby cierpiące, często zagubione, nie potrafiące egzekwować swoich praw
i domagać się należnych im świadczeń zdrowotnych. Uzyskała wiele podziękowań ze strony pacjentów, uznanie ze strony placówek służby zdrowia. Współpracowała także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Opublikowała szereg artykułów na temat praw pacjenta. W roku 2000 znalazła się wśród „100 Polek budzących uznanie” wybranych przez czytelników miesięcznika „Pani”. Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Opracowania Standardów w Zakresie Medycyny Obrazowej – Radiologii przy Ministrze Zdrowia. Aktualnie pracuje w samorządzie aptekarskim. Bierze czynny udział w życiu samorządu. Odznaczona przez Ministra Zdrowia „Honorową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Mężatka, matka trójki wspaniałych dzieci, babcia Marysi.

Kontakt: halina.roszkowska@interia.pl