Jacek Ludwiczak

jacek

Jacek Ludwiczak, ur. 26 maja 1972 r. w Warszawie, magister Wydziału Prawa, Administracji i Integracji Europejskiej na kierunku Administracja Publiczna. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1998 roku zawodowo związany z ochroną zdrowia. Szerokie doświadczenie w zakresie organizacji opieki zdrowotnej zdobył podejmując kolejno zatrudnienie w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw PUZ, Krajowym Związku Kas Chorych, Biurze Organizacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych, Biurze ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia.

Od 2007 roku wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz doświadczenie pracując dla Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego CMKP im. Prof. A. Grucy w Otwocku. Wykształcenie uzupełniające w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej ugruntowało jego dotychczasową wiedzę zawodową i spowodowało, iż stał się specjalistą w tej dziedzinie. Praktyczna znajomość zagadnień w zakresie organizacji systemu opieki zdrowotnej, jak również zarządzania szpitalem, w którym obecnie pracuje pozwoliła mu utożsamić się z problemami, z którymi od lat boryka się polski system opieki zdrowotnej.

Prywatnie: mąż i ojciec, wielbiciel zdrowego stylu życia i odżywiania, wypraw wysokogórskich, jazdy na rowerze, pływania oraz siłowni.

dyplom uznania