Współpraca – ,,Jutro Nałęczów”

Dnia 22 sierpnia 2015 r. w Nałęczowie woj. lubelskie nastąpiło nawiązanie współpracy Centrum Społecznej Demokracji ze stowarzyszeniem – ,,Jutro Nałęczów”.

http://jutronaleczow.pl/zarzad-stowarzyszenia-jutro-naleczow/

DSCN6648
Misją Stowarzyszenie ,,Jutro Nałęczów” jest:
1.INICJOWANIE DZIAŁAŃ STWARZAJĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY I NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH ŻYCIA MIESZKAŃCOM ZIEMI NAŁĘCZOWSKIEJ. 2.WSPIERANIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI, PRZEDSIĘBIORSTW, SPÓŁEK, WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY POKRZYWDZONE PRZEZ LOS, BEZROBOTNE, NIEWYDOLNE WYCHOWAWCZO I EKONOMICZNIE, BEZDOMNE, STARSZE I SAMOTNE. 3.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. 4.WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ ORAZ KULTURALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSZECHSTRONNE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 5.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. 6.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ ORAZ UPOWSZECHNIENIA WIEDZY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 7.PROMOWANIE I WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW GOSPODARCZYCH MIESZKAŃCÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA.

DSCN6654

Pani Iwona Kowalska – kandydatka KWW Społecznej Demokracji do Sejmu RP z ramienia – ,,Jutro Nałęczów”. Okręg wyborczy Sejm RP nr 6 (OKW Lublin) wchodzą powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki; miasto na prawach powiatu: Lublin.