Władysław Maleszewski

csd_paradox-25

Władysław Maleszewski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej