Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica zbliża się czas głosowania. 21 października 2018 r. będziemy wybierać 15 radnych i Wójta w Gminie Kąkolewnica.
Zacznę od serdecznych podziękowań za każdą rozmowę z Państwem, bardzo często w Państwa domach. Dziękuję również za cierpliwość, bo jak nigdy wcześniej zapanowała w Naszej Gminie pełna demokracja, która objawiła się licznymi komitetami zarówno partyjnymi, bezpartyjnym lub bezpartyjnymi, ale z konotacjami partyjnymi, co w konsekwencji powodowało liczne odwiedziny u Państwa poszczególnych przedstawicieli komitetów.

Wnioski:
Po raz kolejny wiele się od Państwa nauczyłem, za co serdecznie dziękuję.
Niestety obraz Naszej Gminy, jeżeli chodzi o stosunki między poszczególnymi miejscowościami, można porównać do dróg w Gminie.

Powielane są opinię, że są w takim stanie:

Częściej pojawiają się jednak opinie, że w takim:

Efekty (oczywiście słowne, chociaż nie zawsze)

Podsumowanie:

W mojej ocenie brakuje często symetrii (lub inaczej rozwagi) w wyrażanych poglądach. Dlatego jest potrzeba wyboru przedstawicieli Gminy, którzy będą łączyć nie dzielić, bo pracy w Gminie jest dla wszystkich kandydatów do urzędu Wójta, nie tylko dla jednego, który wygra, czy 15 radnych. Smutkiem napawa fakt, że w wielu opiniach naszych mieszkańców pojawiała się chęć ,,Rozwiązania Gminy” i ,,Wcielenie niektórych miejscowości do ościennych powiatów”.

Tylko współpraca może przyczyniać się do rozwoju Naszej Gminy.

Zapraszam wszystkich uprawnionych do głosowania 21.10.2018 r.

Pozdrawiam

Marek Woch

This post was written by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


3 × = dwadzieścia jeden