Agnieszka Caban

Agnieszka CabanAgnieszka Caban – kulturoznawca, animatorka kultury, doktorantka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt”, redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego”. Autorka licznych publikacji o mniejszości romskiej, pomysłodawczyni i inicjatorka wydarzeń społecznych i kulturalnych popularyzujących tematykę mniejszości narodowych i etnicznych, wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, programów społecznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Lauratka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne) w 2014 roku. Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu historii, kulrury Romów/Cyganów dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Realizuje projekty kulturalne popularyzujące pozytywny wizerunek Romów w Polsce, m.in., festiwale, koncerty, wystawy, pokazy filmów, promocje książek, itp. Jest redaktorem książek, podręczników metodycznych.