Misja

Misją Stowarzyszenia jest:

  1. cywilizacyjny, edukacyjny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej;
  2. promocja nauki, kultury i sportu;
  3. edukacja proeuropejska;
  4. obrona praw człowieka;
  5. promocja Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
  6. udział w życiu publicznym;
  7. propagowanie zdrowego trybu życia;
  8. propagowanie idei wyrównywania różnic w dostępie do opieki zdrowotnej;
  9. propagowanie gry w szachy.