Dr n. med. Andrzej Gabryel – Rada programowa

AG

Andrzej Gabryel – specjalista chirurgii ogólnej; specjalista chirurgii onkologicznej. Autor licznych publikacji dotyczących standaryzacji w medycynie oraz systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia.