Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk – Rada Programowa

Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk – Ukończył studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizował się z zakresu medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W latach 2008–2009 był zastępcą dyrektora ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od 2010 był zastępcą dyrektora naczelnego ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dnia 28 października 2013 został powołany na stanowisko dyrektora pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.