Krzysztof Fluder

K. F

 

Krzysztof Fluder – Mieszkaniec Warszawy od 40 lat.  Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Prowadzi własną firmę. Hobby: polityka, historia, brydż, bieganie.

Krzysztof w Centrum Społecznej Demokracji będzie realizował bliskie mu idee republikańskie na rzecz dobra wspólnego.

Krzysztof został także Pełnomocnikiem okręgu wyborczego nr 17 (OKW Radom) w wyborach do Sejm RP w 2015 r., w skład którego wchodzą powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński; miasto na prawach powiatu: Radom.

Tel. 606 47 90 79  krzysztof.fluder@poczta.onet.pl