X Forum Liderów Organizacji Pacjentów – 8-10.02.2016

akademia

Na zdjęciu:
Marek Woch – Centrum Społecznej Demokracji
Sabina Karczmarz – Główny Specjalista Narodowego Funduszu Zdrowia
Katarzyna Wiktorzak – Naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Akademia NFZ jako przykład podejmowania próby nawiązywania współpracy pomiędzy NFZ a organizacjami pozarządowymi. Hotel Mercure Warszawa Centrum ul. złota 48/54 w sali konferencyjnej na
I piętrze.

Prezentacja do pobrania: 9 luty 2016 ŚDCH 

X Forum Liderów Organizacji Pacjentów – 8-10.02.2016 r. 

X Forum Liderów Organizacji Pacjentów – 8-10.02.2016 r. 

X Forum Liderów Organizacji Pacjentów – 8-10.02.2016 r.

X Forum Liderów Organizacji Pacjentów – 8-10.02.2016 r.