Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

eurogospodarka_02_15_02

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz –  Specjalista w zakresie kryminologii. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Z tą uczelnią związał też karierę naukową zdobywając stopnie naukowe. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP. 

Autor ponad 130 publikacji naukowych. Znakomite przygotowanie akademickie łączy z ogromnym doświadczeniem praktycznym, zdobytym w czasie prowadzenia różnych badań naukowych. Były to m.in.: badanie postawy młodzieży wobec patologii w sferze życia gospodarczego (2002 r.), projekty „Strach przed przestępczością w społeczeństwie polskim i niemieckim” (2003 r.), „Przestępczość nieletnich w Polsce – propozycja nowego modelu profilaktyki zachowań dewiacyjnych u dzieci i młodzieży” (2007 r.). Prowadził badania naukowe dotowane przez instytucje państwowe, samorządowe i fundusze europejskie. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pracę.
 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał srebrny medal za zasługi dla policji nadany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych. Aktywnie działa w środowisku eksperckim. Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Zdrowie Psychiczne”, członek Kolegium Redakcyjnego „Suicydologia”, członek Kolegium Redakcyjnego „Problemy Alkoholizmu”. W wolnych chwilach uwielbia wędrówki po górach zwłaszcza Karkonoszach i wysokich Tatrach. 
 
Jest wielbicielem Barbary Streisand – ma ok. 400 płyt CD z utworami artystki. Jego wykłady odznaczają się szczególną erudycją i ogromnym znawstwem oraz zawierają formułę myślenia holistycznego, systemowego i interdyscyplinarnego. Był promotorem kilkunastu doktorów z zakresu nauk humanistycznych i prawnych. Najważniejsze cechy charakteru: uczciwość, pomaganie słabszym, poradnictwo prawne wsparte na działalności nieodpłatnej.

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz „W poszukiwaniu dobra, mądrości i piękna” – Wykład Otwarty

Eurogospodarka: Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz o pedagogice pokoju i probacji

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz o psychomanipulacji w cyberprzestrzeni (by FECWIS)

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz: Inkluzywny model integracyjno-kognitywnego procesu…

Eurogospodarka: Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz o praktycznych funkcjach pokoju.