Dr Agnieszka Stępień – Rada programowa

 

IMG_1861

Agnieszka Stępień – dr nauk prawnych. Zainteresowania naukowe związane są z problematyką sądownictwa międzynarodowego, międzynarodowych organizacji rządowych, ochrony danych osobowych. Jest autorką licznych publikacji zarówno z zakresu prawa międzynarodowego jak i problematyki ochrony danych osobowych. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Dorobek naukowy dr Agnieszka Stępień

Instytut Ochrony Danych Osobowych http://www.instytutodo.pl/