Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie „Pacjent w centrum” 23 lutego 2016 r.

„Pacjent w centrum”. Spotkanie i panel dyskusyjny  w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” (OOK NFZ), zorganizowane w dniu 23 lutego 2016 r., w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z udziałem reprezentantów środowisk skupiających pacjentów, uczelni medycznych, instytucji monitorujących jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Banku Światowego oraz Rządowej Rady Ludnościowej.

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/spotkanie-dotyczace-organizacji-opieki-koordynowanej-ook,6826.html

2423