Katarzyna Romanowska

Romanowska Katarzyna

 

Katarzyna Romanowska- nauczyciel akademicki (staż pracy w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie), magister Wydziału Prawa i Administracji WSM w Warszawie ze spec. Administracja Publiczna, absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Obecnie pełni dość istotną rolę życiową- rolę matki. Ponadto, cechuje ją aktywność na polu naukowym, jak również zaangażowanie w działalność społeczną. Jest trzykrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendystką m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, laureatką wielu konkursów, m.in. Primus Inter Pares- zajęcie III miejsca na Mazowszu (2012), uzyskanie tytułu Ekspert Dziennikarz (2011), dwukrotne wyróżnienie w Studenckim Noblu.

W okresie minionych czterech lat, Katarzyna Romanowska brała udział w pracach zespołów badawczych, koordynując realizację projektów naukowych w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. Jest uczestniczką ponad 100 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz regionalnym. Jest także redaktor naczelną elektronicznej monografii naukowej pt.: „Język-Prawo-Społeczeństwo”, jak również autorką wielu publikacji naukowych z zakresu prawa, administracji, nauk społecznych.

We wszystkich swoich działaniach Katarzyna Romanowska daje się poznać jako osoba zdyscyplinowana, poważnie traktująca powierzone jej zadania. Każde stawiane przed nią wyzwanie jest czynnikiem determinującym ją do działań będących szansą zdobycia nowych doświadczeń.

Katarzyna zajmuje się budowaniem struktur do wyborów parlamentarnych w 2015 r. w województwie świętokrzyskim.