Grzegorz Powierza

grzegorz

Grzegorz Powierza – Wykształcenie Wyższe: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział: Prawa, Administracji i Integracji Europejskiej Od 12 lat pracownik administracji publicznej aktualnie zajmujący się koordynacją współpracy międzynarodowej oraz tłumaczeniami. Były pracownik Korpusu Służby Cywilnej. Aktywny i skuteczny lokalny działacz, samorządowiec i społecznik od kilku lat zaangażowany w rozwój gminy Wołomin oraz wsi Duczki, w której mieszka od 9 lat. Żonaty, dwóch synów: Aleksander 9 lat i Wiktor 4 lata.