Marek Woch ławnik – sędzia społeczny

UCHWAŁĄ NR XVIII/400/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w głosowaniu tajnym zostałem wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019.

Do zakresu działania VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus, Włochy, dla Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa i dla Sądu Rejonowego w Piasecznie sady rejonowe wydzialy pracy2.

Na temat ławników: M. Woch, Ławnik – sędzia społeczny http://www.mpolska24.pl/post/9988