Dr n. med. Zbigniew Teter – Rada programowa

teter woch

Zbigniew Teter. Sandomierzanin. Lekarz. Doktor nauk medycznych. Generał brygady Wojska Polskiego. Społecznik. Działacz samorządu lekarskiego. Absolwent Sandomierskiego Collegium Gostomianum, Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej i Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie. Specjalista w ginekologii i położnictwie, medycynie morskiej, balneologii i medycynie fizykalnej. Jako osoba zasłużona dla rozwoju higieny w Polsce wymieniony w tomie IV „Higienistów Polskich” obok Generała Sławoja – Składkowskiego. W kręgu zainteresowań autora leży medycyna zapobiegawcza, ochrona przed zagrożeniami biologicznymi, ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe, organizacja ochrony zdrowia. Pracował, jako lekarz – praktyk, organizator ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego, państwowej inspekcji sanitarnej.  W ostatnich latach zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Uporządkował i ustabilizował system finansowania lecznictwa uzdrowiskowego.