Beata Sulecka

Beata Sulecka

Doświadczenie zawodowe

01/12/2000 – 30/04/2014

Menedżer Oddziału w Banku PKO BP S.A  w Warszawie. Zakres czynności: kierowanie i nadzór nad funkcjonowaniem placówki, odpowiedzialność za realizację planów sprzedażowych oddziału, zapewnienie zgodności funkcjonowania oddziału z obowiązującymi w Banku standardami i procedurami, zarządzanie pracą podległych pracowników oraz dbałość o ich rozwój, budowanie długotrwałych relacji z klientami.

Kierownik zespołu- kierowanie zespołem w zakresie kasowo-skarbcowym, dbanie o płynność gotówkową oddziału. Pozyskiwanie klientów i współpraca z nimi. Doradca Klienta MSP i Bankowości Osobistej – pozyskiwanie klientów z zakresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Klientów Bankowości Osobistej oraz współpraca z nimi na wysokim poziomie, przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z oferowanymi usługami i produktami, przyjmowanie aplikacji kredytowych oraz analiza ryzyka kredytowego klienta, zawieranie transakcji w ramach oferty dla klientów MSP i BO bieżąca komunikacja z klientami oraz informowanie ich o warunkach współpracy z bankiem.

Inspektor – pozyskiwanie klientów indywidualnych oraz współpraca z nimi, obsługa klientów związana z oferowanymi usługami i produktami, zawieranie transakcji w ramach oferty dla klientów indywidualnych, bieżąca komunikacja z klientami.

Kasjer – obsługa klienta w zakresie kasowym – wpłaty wypłaty, przelewy, wystawianie książeczek, sprzedaż znaków opłaty skarbowej i weksli, skup bonów oszczędnościowych.

07/04/91 – 31/12/98

Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Organizacji i Nadzoru. Główne zadania to: przyjmowanie wniosków paszportowych,weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych, wystawianie paszportów tymczasowych, wydawanie dokumentów paszportowych.

15/02/91 – 06/04/91

Asystent – Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Główne zadania to: przyjmowanie wniosków paszportowych, weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych, wystawianie paszportów tymczasowych, wydawanie dokumentów paszportowych, prowadzenie ewidencji paszportowych.

15/10/90 – 31/12/90

Referent – Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. Główne zadania – prowadzenie sekretariatu, opracowanie korespondencji w zakresie administracyjno-gospodarczym, przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, organizowanie i zaopatrywanie firmy w materiały potrzebne do funkcjonowania biura.

25/09/89 – 13/10/90

Protokolant – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Główne zadania – protokołowanie, wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych, wykonywanie prac administracyjno-biurowych, redagowanie pism, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Dodatkowe umiejętności      

samodzielność, szybkość i skuteczność działania, zdolność radzenia sobie pod presją czasu, umiejętność pracy nawet trudnych sytuacjach, umiejętności interpersonalne, prawo jazdy B.

Zainteresowania i hobby

literatura, muzyka, podróże,