Dr Andrzej Halicki – Rada programowa

zdj. Andrzej Halicki

Andrzej Halicki – dr nauk prawnych. Autor ok. 100 publikacji poświęconych Służbie Celnej.

w załączeniu Andrzej Halicki – wykaz wybranych publikacji.

Zapraszam do zapoznania się z: http://www.andrzejhalicki.pl/