Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Podsumowanie kampanii wyborczej w Gminie Kąkolewnica w 2018 r. pow. radzyński, woj. lubelskie, Polska

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica zbliża się czas głosowania. 21 października 2018 r. będziemy wybierać 15 radnych i Wójta w Gminie Kąkolewnica.
Zacznę od serdecznych podziękowań za każdą rozmowę z Państwem, bardzo często w Państwa domach. Dziękuję również za cierpliwość, bo jak nigdy wcześniej zapanowała w Naszej Gminie pełna demokracja, która objawiła się licznymi komitetami zarówno partyjnymi, bezpartyjnym lub bezpartyjnymi, ale z konotacjami partyjnymi, co w konsekwencji powodowało liczne odwiedziny u Państwa poszczególnych przedstawicieli komitetów.

Wnioski:
Po raz kolejny wiele się od Państwa nauczyłem, za co serdecznie dziękuję.
Niestety obraz Naszej Gminy, jeżeli chodzi o stosunki między poszczególnymi miejscowościami, można porównać do dróg w Gminie.

Powielane są opinię, że są w takim stanie:

Częściej pojawiają się jednak opinie, że w takim:

Efekty (oczywiście słowne, chociaż nie zawsze)

Podsumowanie:

W mojej ocenie brakuje często symetrii (lub inaczej rozwagi) w wyrażanych poglądach. Dlatego jest potrzeba wyboru przedstawicieli Gminy, którzy będą łączyć nie dzielić, bo pracy w Gminie jest dla wszystkich kandydatów do urzędu Wójta, nie tylko dla jednego, który wygra, czy 15 radnych. Smutkiem napawa fakt, że w wielu opiniach naszych mieszkańców pojawiała się chęć ,,Rozwiązania Gminy” i ,,Wcielenie niektórych miejscowości do ościennych powiatów”.

Tylko współpraca może przyczyniać się do rozwoju Naszej Gminy.

Zapraszam wszystkich uprawnionych do głosowania 21.10.2018 r.

Pozdrawiam

Marek Woch

This post was written by