Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

Organizacje pacjenckie coraz bliżej Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadza zmiany m.in. dotyczące powoływania składu rady Funduszu.

W skład rady Funduszu wchodzić będzie dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w tym przedstawiciel organizacji pacjenkich, który będzie powoływany spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu …

Read More »

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

Transmisja 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=09E5FFED6C36F775C1257F95004073BF#

 

11.30-12.00 – Rejestracja

12.00 – Otwarcie konferencji

Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP

Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Prodziekan ds. Nauki Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Dr n. pr. Marek Woch – Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji

Program konferencji

 

12.10-13.00 Panel dyskusyjny – Moderator dr n. pr. Marek Woch

Miejsce podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Nierównoprawność podmiotów działalności leczniczej na etapie tworzenia prawa …

Read More »

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 11.02.2016

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 11.02.2016

Pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. Praw Pacjenta w dniu 11.02.2016. Sejm RP. Prowadzi Przewodniczący Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Ostrowski. Na spotkanie licznie stawiły organizacje pacjenckie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#81D36213E43BD928C1257F42003125E2

Read More »

Muzyczno – poetycki wernisaż wystawy grafik Jana Stępnia

Muzyczno – poetycki wernisaż wystawy grafik Jana Stępnia

Szanowni Państwo serdecznie zachęcam do zapoznania się
z twórczością p. Jana Stępnia –
polskiego rzeźbiarza, poety, pisarza, rysownika, bioterapeuty. Członka Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej.

https://www.facebook.com/PoezjaJanaStepnia?fref=ts
https://janstepien.wordpress.com/o-poecie/
http://www.galeriapiecowa.com.pl/

p. Andrzej Komorowski

p. Jadwiga Wiśniewska

p. Jan Stępień i p. Andrzej Komorowski

p. Joanna Jagiełło

Ludziki p. Jana

Read More »

Wyniki Wyborów KWW Centrum Społecznej Demokracji. 16.11.2014. Wyniki wagi lekkiej.

Wyniki Wyborów KWW Centrum Społecznej Demokracji. 16.11.2014. Wyniki wagi lekkiej.

Szanowni Państwo KWW Centrum Społecznej Demokracji, z ramienia którego startowaliśmy do rady sejmiku woj. mazowieckiego w wyborach samorządowych osiągnął 9251 głosów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w dniu 16 listopada 2014 r. Był to kolejny krok po majowych wyborach do europarlamentu. Następnym będą wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.  Dziękujmy bardzo za udzielenie tak dużego poparcia. 
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wojewodztwa/view/14

 

Read More »

Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce – Marek Woch z: Ks. dr Arkadiuszem Nowakiem

Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce – Marek Woch z: Ks. dr Arkadiuszem Nowakiem

M. Woch, Szkolenie pn. „Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce” w ramach projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”. 10-11 października 2014 r. Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Miejsce: Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Warszawa.

http://www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=3791

Read More »

Kandydaci do Rady Gminy Kąkolewnica (lubelskie) Wybory 16 listopada 2014 r.

Kandydaci do Rady Gminy Kąkolewnica (lubelskie) Wybory 16 listopada 2014 r.

KWW Marka Wocha zarejestrował kandydatów do Rady Gminy Kąkolewnica w okręgach:

 

1. Maciej Dymek (35 l.) – nr 1 Brzozowica Duża: nr 1-86.

3. Piotr Pyzio (39 l.) – Polskowola.

6. Dorota Łuba (23 l.) – Grabowiec.

7. Jarosłw Matejek (24 l.) – Kąkolewnica: Rudnik 1-75 – nr nieparzyste i nr od 76 do końca, Wygnanka.

8. Marek Celiński (37 l.) – Kąkolewnica: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Długa, Jesionowa, Klonowa, Księdza Aleksandra Kornilaka
12, Lipowa, Lubelska 9-45-nr nieparzyste i od nr 46 do końca, Orzechowa, Parkowa, Północna nr parzyste 2-16, Różana, Sosnowa, …

Read More »

Prawa człowieka w Państwie

Prawa człowieka w Państwie

Spis treściJacek BreczkoWprowadzenieNatalia ChapliyParadygmat pozytywnych wartościKatarzyna KaraskiewiczPrawo natury w filozofii Giambattisty Vica – przypomnienie najważniejszych założeńMarcin WielecParadygmat demokratycznego państwa prawa i jego refleks w prawodawstwie karnymKatarzyna WolskaDziałanie na rozkaz na tle procesu norymberskiegoMarcin Konarski, Marek WochSiła i przemoc jako atrybut władzy państwowejHelena PietrzakPrawo rodzica do określenia tożsamości zmarłego dziecka a niespójność systemuKatarzyna GorzkowskaOgraniczenie praw lub wolności na przykładzie regulacji dotyczących zachowania uczestników imprez masowychMarek WochNietolerancja wobec pacjentów w działaniach władzy publicznej w PolsceMarek WochIdea zasady ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia w PolsceNoty …

Read More »

Utalentowane osoby z Centrum Społecznej Demokracji startują w wyborach do rady sejmiku woj. mazowieckiego 16 listopada 2014 r.

Utalentowane osoby z Centrum Społecznej Demokracji startują w wyborach do rady sejmiku woj. mazowieckiego 16 listopada 2014 r.

Informacje o KWW Centrum Społecznej Demokracji

Nazwa komitetu: Komitet Wyborczy Wyborców Centrum Społecznej Demokracji

Skrót nazwy: KWW Centrum Społecznej Demokracji

Data zgłoszenia: 1 września 2014 r. DWW-7503-30/14

Pełnomocnik wyborczy: Krzysztof  Piętka

Pełnomocnik finansowy: Magdalena Ančevskis 

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 51.

Okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

1. Warszawa (dzielnice: Mokotów, Śródmieście, Ursynów, Wilanów);

Brak listy

2. Warszawa (dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Ochota, Wola, Żoliborz);

1. Krzysztof Piotr Piętka

2. Maria Jolanta Koszuta

3. Cezary Piotr Domański

4. Marta Natalia Gajewska

5. Katarzyna Joanna Matusiak

6. Michał Jerzy Boguszewski

 

3. Warszawa (dzielnice: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga- Północ, Praga-Południe);

1. …

Read More »

Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Wykaz skrótów…………………
Słowo wstępne…………………………

Rozdział I
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w systemie prawa stanowionego………

1.1. Wprowadzenie………
1.2. Kilka uwag o samorządzie terytorialnym……………………..
1.3. Wokół zagadnień legislacji lokalnej…………………………………
1.4. Decentralizacja, czyli brak hierarchicznego podporządkowania?……………..
1.5. O pojęciu systemu źródeł prawa……………………………
1.6. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego…………..
1.7. Podsumowanie…………………………………………

Rozdział II
Kształtowanie się instytucji prawa miejscowego samorządu terytorialnego w polskim porządku prawnym………………..

2.1. Wprowadzenie…………………………………………
2.2. U źródeł polskiej państwowości……………………
2.3. Słowo o polskiej myśli prawno – ustrojowej schyłku I Rzeczypospolitej
2.4. Lata dwudzieste, lata trzydzieste XX wieku ………………
2.5. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.6. W oczekiwaniu na Trzecią Republikę
2.7. Podsumowanie…………………………………………

Rozdział III
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego …

Read More »